Sağlam KOBİ – KOBİ’ler afetlere ne kadar hazır?
E - Ticaret

Van depreminden sonra Türkiye genelinde KOBİ’leri bilinçlendirmek ve afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla, 2013 yılında, UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası Vakfı, IDEMA ve UPS Türkiye iş birliği ile Sağlam KOBİ projesi hayata geçirildi.

Sağlam KOBİ projesi ile, Türkiye genelinde yaklaşık 3500’ün üzerinde KOBİ’ye ve 100.000’den fazla kişiye ulaşıldı. Proje, Denizli ve Mersin’deki mükemmeliyet merkezleri aracılığıyla KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyor. İşletmeler, https://saglamkobi.com/ web sitesindeki ücretsiz olarak erişilen online araçlardan Afet Direnç Testi ile afetlere hazırlık seviyelerini test edebilmekte, En İyi 20 İpucu ile alabilecekleri temel önlemleri öğrenmekte, Çalışma Kitapçığı ile en kritik iş varlığını belirlemekte, mevzuat gereğince zorunlu olan Acil Durum Eylem Planı ’nı oluşturabiliyor.

 

Sağlam KOBİ kapsamında SIA Insight araştırma şirketi, İDEMA işbirliği ve UPS desteği ile yapılan 'Türkiye`deki KOBİ`lerin Afet Direnci Araştırması' KOBİ’lerin olası bir afete karşı hazırlıksız olduğunu ve konunun KOBİ yetkililerinin gündeminde olmadığını gözler önüne serdi.

Araştırma Türkiye’nin beş büyük ili olan İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’da, 1-99 arası çalışan nüfusuna sahip 400 KOBİ ile gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonucunda söz konusu illerde KOBİ’lerin afet farkındalığının ve dolayısıyla hazırlık düzeyinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Afet türünden bağımsız olarak, KOBİ yetkilileri işletmelerinin afet kaynaklı bir risk taşımadığını düşündüklerini, bu sebepten dolayı afet hazırlığına kaynak aktarmanın gündemlerinde olmadığını söylüyorlar. Örneğin; İstanbul ili 1. derecede deprem fay hattı üzerinde olmasına rağmen, bu şehirdeki KOBİ’lerin %83’ü depremi bir risk olarak algılamamakta ve hazırlıklarda bulunmuyor. Bir diğer çarpıcı sonuç ise KOBİ’lerin afet hazırlık seviyeleri hakkındaki düşünceleri ve bu yolda attıkları adımlar ile alakalıdır. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin sadece %49’u afetlere karşı hazır olduklarını bildirirken, yine bu grubun içinden sadece yarısı Acil Eylem Planına sahip olduklarını belirtmiş. İşletme çalışanlarının afet dayanıklılığı ve hazırlığı konusunda eğitilmesi, KOBİ’ler tarafından önem verilen bir alan maalesef ki değil.

Ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz Sağlam KOBİ kiti sayesinde iş yerinizi afetlere karşı daha etkin biçimde koruyabilirsiniz. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.saglamkobi.com/files/uploads/turkiyedeki-kobilerin-afet-direnci-arastirma-raporu-2019.pdf